Buradasınız :
Türkçe
English
Perşembe, 21.02.2019
04.07.18 | 13:48 | Zaman: 232 Gün

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ DUYURUSU

 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI YAZ STAJLARI DUYURUSU

(BÖLÜM BAŞKANLARI VE TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE)

STAJ YÖNERGESİ DEĞİŞMİŞTİR. STAJ SÜRESİ 30 İŞGÜNÜDÜR. ÖZEL İŞLETMELERDE HARÇLIK ALMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR. AŞAĞIDAKİ DİĞER HUSUSLARI MUTLAKA OKUYUNUZ...

1. ÖZEL İŞLETMELERDE Staj yapacak öğrencilerin, 9 Nisan 2018 - 01 Haziran 2018 tarihleri arasında, STAJ SÖZLEŞME belgesini (3) suret olarak (buradan indirebilirsiniz)doldurarak, staj yapacağı işyerine kaşe ile imzalatacaktır. Daha sonra kendisinin de imzalayacağı (3) suret sözleşme evrakını BÖLÜM BAŞKANINA onaylatıp, Öğrenci İşleri Bürosuna (Nüfus Cüzdanı fotokopileriyle birlikte) teslim etmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin bir nüshası öğrencide, bir nüshası da staj yapılan işyerinde saklanacaktır. Bu tarihler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

2. ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİ, YÜKSEKOKULUMUZ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA Staj yapacak öğrencilerimiz, 09 Nisan 2018 -01 Haziran 2018 tarihleri arasında, STAJ BAŞVURU BELGELERİNİ (buradan indirebilirsiniz)  (2) suret olarak doldurup, staj yapacağı kuruma onaylatacaktır. Daha sonra bu belge BÖLÜM BAŞKANINA onaylatılacak ve Öğrenci İşleri Bürosuna (Nüfus Cüzdanı fotokopileriyle birlikte) teslim edilecektir. Bu belgenin bir nüshası da işyerine verilecektir.

3. Staj başvurusunda bulunan öğrenciler 02 Temmuz 2018 ile 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında 30 işgünü olan staj çalışmasını, belirttikleri işyerlerinde yapmak zorundadırlar. Staja giderken götürecekleri çalışma dosyasını gün gün doldurup, işyeri staj yetkilisine onaylatacaklardır. (staj dosyasını buradan indirebilirsiniz)

4. Stajını bitiren öğrenciler, en geç 15 Ağustos 2018 tarihine kadar, staj dosyalarını kendi Bölüm Başkanlarına teslim etmek zorundadırlar.

5. Özel İşletmelerde staj yapacak öğrencilere İŞYERLERİ TARAFINDAN HARÇLIK ÖDENECEĞİNDEN, "s t a j p u a n t a j b e l g e s i n i" (buradan indirebilirsiniz) ve “işyeri formunu” (buradan indirebilirsiniz)  işyeri yetkilisine kaşe ile imzalatıp, işyerinin gönderdiği banka dekontu ile birlikten geç 10 Ağustos 2018 tarihine kadar Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde ödeme yapılamayacaktır...

6. Bölüm Başkanının Başkanlığındaki Bölüm Staj Kurullarının, kendilerine gelen staj dosyalarını 17 Ağustos 2018 tarihine kadar değerlendirip (RED veya KABUL) hazırlayacakları listeleri üst yazı birlikte ve ayrıca elektronik ortamda, Yüksekokul Staj Kuruluna ulaştırılmak üzere, Yazı İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

&nb


Dökümanlar için http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/index.php?id=261&tx_ttnews[tt_news]=248&tx_ttnews[backPid]=190&cHash=3109603d72