Buradasınız :
Türkçe
English
Cuma, 22.02.2019
31.01.19 | 18:51 | Zaman: 22 Gün

YÜKSEKOKULUMUZ 31.12.2018 İLAN TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV SONUCU

 

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU

 

30 Aralık 2018 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.

 

Başarı sıralaması; Fakültelerde, Konservatuvarda, Rektörlük Biriminde ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %30’u, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u, Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak belirlenmiştir.

 

Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.

 

Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

 

Başarılı olan adayın dosya içerisinde;

1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları (mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri)

2 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

3 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

4 - Askerlik durum belgesi  (E-devlet üzerinden alınabilir.)

5 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının pdb.giresun.edu.tr internet adresinin “Dokümanlar” kısmında yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 nüsha fotoğraflı ve imzalı olarak ve 2 adet boş CD ile) doldurarak 

 

01 Şubat 2019 – 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN) müracaat etmesi gerekmektedir.

 

DEĞERLENDİRME FORMU