2023-2024 BAHAR DÖNEMİ 3+1 STAJ DUYURUSU

14 Aralık 2023 Perşembe

STAJ YAPSIN VEYA YAPMASIN,TÜM ÖĞRENCİLER 12-14 Şubat 2024 TARİHLERİ ARASINDA UBS ÜZERİNDEN DERS KAYITLANMALARINI YAPACAKLARDIR.
2023-2024 BAHAR DÖNEMİ 3+1 STAJ DUYURUSU

A-STAJA BAŞLAMA EVRAKLARI
1-İşyeri Uygulaması Kabul Formu(form 1) (Başvuru formu)
2-Staj Sözleşmesi(form2) (Başvuru sözleşmesi)
3-İlgili Makama Staj Yapması Zorunludur Yazısı(form 3)

Bahar döneminde staj yapacak öğrenciler  staj evraklarını en geç  7 ŞUBAT 2024  Çarşamba mesai bitimine kadar yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler için staj başladıktan sonra yapılacaklar (İş Akış Cetveli):
 • Staj başlama tarihi 26 Şubat 2024
 • Staj bitiş tarihi 16 Haziran 2024
 • Staj başvurusunda bulunan öğrenciler staj çalışmasını, belirttikleri işyerlerinde yapmak zorundadırlar.
 • Öğrenci stajla ilgili her konuda sadece KENDİ STAJ DANIŞMANI ile iletişim halinde olacaktır.
ARASINAV İŞLEMLERİ
 • 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında (vize haftası) öğrenci, İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanacak İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4) belgesini ve staj dönemi boyunca hazırlamış olduğu STAJ DOSYASI-VİZE (form 5) belgesini KENDİ STAJ DANIŞMANINA teslim edecektir.
 • Öğrenciler eğer alttan aldıkları dersleri var ise bu hafta izinli olduklarından dolayı ilgili derslerinin sınavlarına gireceklerdir.
FİNAL SINAVI İŞLEMLERİ
 • 24-28 Haziran  2024 tarihleri arasında Öğrencinin İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından tekrar imzalanacak olan İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4) belgesinin ve STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7) belgesinin KENDİ STAJ DANIŞMANINA teslim etmesi gerekmektedir.
BÜTÜNLEME SINAVI İŞLEMLERİ
 • Bütünleme sınavına kalan öğrenciler 08-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Öğrencinin İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından tekrar imzalanacak olan İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4) belgesinin ve STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7) belgesinin KENDİ STAJ DANIŞMANINA teslim etmesi gerekmektedir.

ÜCRET ÖDEME İŞLEMLERİ
 • ŞİRKET TABLODAKİ EN DÜŞÜK ÜCRETLERİ ÖĞRENCİNİN HESABINA YATIRACAKTIR.
 • ÜCRET EKSİK OMASI DURUMUNDA ŞİRKETE GERİ ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
 • ŞİRKET İSTERSE , ÖĞRENCİYE DAHA FAZLA ÜCRET VEREBİLİR,FAKAT ÜNİVERSİTE TABLODAKİ MİKTAR KADAR GERİ ÖDEME YAPACAKTIR.
 • ŞİRKET BİLGİLERİ VE  IBANI SÖZLEŞMEYE DİKKAT EDİLEREK YAZILMALIDIR.
 • Her ay sonunda (ay sonunu takip eden haftanın içinde) Öğrencinin PUANTAJ KAYIT CETVELİ (form 9) ve kendisine ücret ödenmiş ise STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI FORMU (form 8) belgelerinin ve Staj Ücretlerinin Yatırıldığına Dair Dekontların (asgari ücretin agi hariç net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödendiğini gösteren banka dekontu  -aşağıda örneği bulunmaktadır-) staj danışmanına teslim edilmesi gerekmektedir. 
 • Bu tarihe kadar Dekont getirmeyen, ibraz etmeyen öğrencinin staj yaptığı işletmeye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
 • Staj Sözleşmesinde yazan işletme IBAN numarası ile staj sonu devlet katkı payı onay formunda yazan IBAN numarası aynı olmalıdır.
 • Kamu kurumlarına herhangi bir geri ödeme yapılamamaktadır.
 • Özel sektörde staj yapıp stajdan ücret alan öğrenciler her ay staj danışmanlarına form 8, form 9 ve dekont ulaştıracaklardır.
 • Staja giden tüm öğrenciler her ay Staj Danışmanlarına Puantaj cetvelini (form 9) teslim etmek zorundadır.
 • Meydana gelecek aksaklıklardan öncelikle öğrencinin kendisi sorumlu olacaktır.
EN DÜŞÜK ÜCRET ÖDEME TABLOSU
Ay (Net Asgari Ücret*%30)
Öğrencinin Hesabına Yatırılacak Ücret
Şirkete Geri Ödenecek Miktar
Şirkette Çalışan Sayısı 20den az(2/3) Şirkette Çalışan Sayısı 20 ve daha fazla(1/3)
Şubat 680,1 453,4 226,7
Mart 5100,6 3400,4 1700,2
Nisan 5100,6 3400,4 1700,2
Mayıs 5100,6 3400,4 1700,2
Haziran 2720,5 1813,7 906,8

Staj Danışmanları için bilgilendirme;
 • Mesleki uygulamanın yapılacağı işyerleri ile ilgili çalışmalar yaparak, mesleki uygulama eğitiminin Bölüm ve işyerleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaklardır. Mesleki uygulama eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarını, belirli periyotlarla İşyeri sorumlusu ile irtibata geçip takip edecek ve ayrıca “Mesleki Eğitim Uygulama Yönergesi (3+1)” ‘nde belirtilen gereklilikleri yerine getireceklerdir.
 • Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün 29.08.2019 tarih ve 45601 sayılı yazısında belirtildiği üzere İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİMİ dersi kapsamında daha sonraki dönemlerde işyeri eğitimine gidecek öğrencilerle ilgili olarak, ekte örneği gönderilen (14 haftalık) bir eğitim programı hazırlayacaktır. Her hafta program dahilinde bu öğrencilerle bir araya gelip, belirlenen eğitim çalışmasını yapacaktır. Dönem sonlarında da bu öğrencilere yönelik yaptığı çalışmaları anlatan bir raporu ilgili Yüksekokul Müdür Yardımcısına sunacaktır.
 • Her ay kendilerine ulaşan, dekont, puantaj, devlet katkı payı onay formu vb. belgeleri öğrenci işlerine teslim edecektir.

B-VİZE-FİNAL DÖNEMİNDE VERİLECEK EVRAKLAR
1-İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4)
2-STAJ DOSYASI-VİZE (form 5)
3-ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU (form 6)
4-STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7)

C-HER AYIN BAŞINDA,BİR ÖNCEKİ AYA AİT VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
1-STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI FORMU (form 8)
2-PUANTAJ KAYIT CETVELİ (form 9)
3-DEKONT