Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Üyeleri

  • Öğr.Gör. Refik YILMAZ(Başkan)

  • Öğr.Gör. Züleyha ÖZDEMİR(Kalite ve Program Geliştirme Yüksekokul Temsilcisi)

  • Dr.Öğr. Üyesi Fatma AKDEMİR(Üye)

  • Öğr.Gör. Hasan GÖKÇE(Üye)

  • Öğr.Gör. Melikali GÜÇ(Üye)

  • Yüksekokul Sekreteri M. Tahir TACAL(Üye)

  • Öğrenci Temsilcisi Damla KAYA(Üye)