Dilekçe ve Formlar

ÖĞRENCİLER İÇİN DİLEKÇE VE FORMLAR

Azami Süreyi Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav Dilekçe örneği için tıklayınız.

Ders kayıtlanma (Ekle - Sil) formu örneği için tıklayınız.

Ders muafiyet dilekçesi örneği  için tıklayınız.

Kayıt dondurmak için dilekçe örneği için tıklayınız.

Mazeret sınavı için dilekçe örneği için tıklayınız.

Transkript almak için dilekçe örneği için tıklayınız.

Yeniden kimlik çıkartmak için dilekçe örneği için tıklayınız.

Tek Ders Sınavı dilekçe örneği için tıklayınız

Harç iade formu için tıklayınız.

Azami kredi miktarını aşan öğrenci için ders kayıtlanma dilekçe örneği için tıklayınız

Başka üniversitede yaz okulu dersi almak için dilekçe için tıklayınız

İlişik kesme formu ( Mezun-kendi isteğiyle ) için tıklayınız.

Yatay geçis engel olmadığına dair dilekçe için tıklayınız...


ÖĞRETİM ELAMANLARI İÇİN FORMLAR
Maddi hata formuna ulaşmak için tıklayınız...
Mazeret sınavı sonuç formu için tıklayınız...
Tek Ders/Mezuniyet sınavı sonuç formu için tıklayınız...
Öğretim üyesi seçimi jüri bilgi formu için tıklayınız...
Azami süreyi dolduran öğrenciler için ek sınav sonuç formu tıklayınız...