2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ STAJ DUYURUSU

31 Temmuz 2023 Pazartesi

STAJ YAPSIN VEYA YAPMASIN,TÜM ÖĞRENCİLER 18-20 Eylül 2023 TARİHLERİ ARASINDA DERS KAYITLANMALARINI YAPACAKLARDIR.
2023-2024 GÜZ DÖNEMİ 3+1 STAJ DUYURUSU
A-STAJA BAŞLAMA EVRAKLARI
1-İşyeri Uygulaması Kabul Formu(form 1) (Başvuru formu)
2-Staj Sözleşmesi(form2) (Başvuru sözleşmesi)
3-İlgili Makama Staj Yapması Zorunludur Yazısı(form 3)

Güz döneminde staj yapacak öğrenciler  staj evraklarını en geç  25 Ağustos 2023  mesai bitimine kadar yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler için staj başladıktan sonra yapılacaklar (İş Akış Cetveli):
 • Staj başlama tarihi 02 Ekim 2023.
 • Staj bitiş tarihi 15 Ocak 2024.
 • Staj başvurusunda bulunan öğrenciler staj çalışmasını, belirttikleri işyerlerinde yapmak zorundadırlar.
 • Öğrenci stajla ilgili her konuda sadece KENDİ STAJ DANIŞMANI ile iletişim halinde olacaktır.
ARASINAV İŞLEMLERİ
 • 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında (vize haftası) öğrenci, İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanacak İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4) belgesini ve staj dönemi boyunca hazırlamış olduğu STAJ DOSYASI-VİZE (form 5) belgesini KENDİ STAJ DANIŞMANINA teslim edecektir.
 • Öğrenciler eğer alttan aldıkları dersleri var ise bu hafta izinli olduklarından dolayı ilgili derslerinin sınavlarına gireceklerdir.
FİNAL SINAVI İŞLEMLERİ
 • 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında Öğrencinin İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından tekrar imzalanacak olan İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4) belgesinin ve STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7) belgesinin KENDİ STAJ DANIŞMANINA teslim etmesi gerekmektedir.
ÜCRET ÖDEME İŞLEMLERİ
 • Her ay sonunda (ay sonunu takip eden haftanın içinde) Öğrencinin PUANTAJ KAYIT CETVELİ (form 9) ve kendisine ücret ödenmiş ise STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI FORMU (form 8) belgelerinin ve Staj Ücretlerinin Yatırıldığına Dair Dekontların (asgari ücretin agi hariç net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödendiğini gösteren banka dekontu  -aşağıda örneği bulunmaktadır-) staj danışmanına teslim edilmesi gerekmektedir. 
 • Bu tarihe kadar Dekont getirmeyen, ibraz etmeyen öğrencinin staj yaptığı işletmeye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
 • Staj Sözleşmesinde yazan işletme IBAN numarası ile staj sonu devlet katkı payı onay formunda yazan IBAN numarası aynı olmalıdır.
 • Kamu kurumlarına herhangi bir geri ödeme yapılmamaktadır.
 • Özel sektörde staj yapıp stajdan ücret alan öğrenciler, her ay form 8, form 9 ve dekontu bir sonraki ayın ilk 5 günü içinde staj danışmanlarına ulaştıracaklardır. 
 • Staja giden tüm öğrenciler her ay Staj Danışmanlarına Puantaj cetvelini (form 9) teslim etmek zorundadır.
 • Meydana gelecek aksaklıklardan öncelikle öğrencinin kendisi sorumlu olacaktır.
AYLIK ÖDEME VE KATKI PAYLARI
                                                                                                                 
AYLAR İŞLETMENİN ÖĞRENCİYE ÖDEMESİ GEREKEN MAAŞ İŞLETMEYE ÖDENECEK DEVLET KATKISI
(Çalışan sayısı 20’den az)
İŞLETMEYE ÖDENECEK DEVLET KATKISI (Çalışan sayısı 20’den fazla)

 
EYLÜL (13 gün) 1482,26 TL 988,17 TL 494,08 TL
EKİM 3420,60 TL 2280,40 TL 1140,20 TL
KASIM 3420,60 TL 2280,40 TL 1140,20 TL
ARALIK 3420,60 TL 2280,40 TL 1140,20 TL
TOPLAM 11.744,06 TL 7.829,37 TL 3.914,68 TL
 


B-VİZE-FİNAL DÖNEMİNDE VERİLECEK EVRAKLAR
1-İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4)
2-STAJ DOSYASI-VİZE (form 5)
3-ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU (form 6)
4-STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7)

C-HER AYIN BAŞINDA,BİR ÖNCEKİ AYA AİT VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
1-STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI FORMU (form 8)
2-PUANTAJ KAYIT CETVELİ (form 9)
3-DEKONT