2023-2024 Güz Dönemi Genel Not Ortalaması Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

22 Ağustos 2023 Salı

2023-2024 Güz Dönemi Genel Not Ortalaması Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarına ulaşmak için tıklayın

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

1. Yatay geçiş kayıt formu TIKLAYINIZ
2.Kimlik kartı fotokopisi
3. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
4. İkinci öğretim öğrencileri kayıt yaptıktan sonra verilecek olan öğrenci numarasıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretlerini ödeyecektir.
5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge
6.YÖK'ün E.50957 sayılı yazısına istinaden Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
7.Ders İçerikleri
8. Başvuruda istenilen belgelerin aslı (ıslak imzalı, e imzalı, e- devlet çıktısı,üniversite resmi sitesinden alınan belgeler seçeneklerinden herhangi biri olabilir.

F. KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
1. Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 24 – 25  Ağustos 2023
2. Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 28 - 29  Ağustos 2023
 (* Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)
                                                         
3.  KESİN KAYIT VE YEDEK KAYITLAR  İLGİLİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAPILACAKTIR.