AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV DUYURUSU

27 Temmuz 2021 Salı

Yüksekokulumuza 2017 kayıt yılı girişli (yabancı dil hazırlık hariç) öğrencilerin Azami Süre Sonu Ek sınavlarının birincisi 02 – 06 Ağustos 2021 ikincisi 11 - 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 Sayılı Kanun’un 44 üncü maddenin (c) bendi kapsamında işlem yapılacak ve gerekli şartları sağlayamayanların kayıtları silinecektir.

DİLEKÇEYİ 26-30 Temmuz 2021 TARİHLERİ ARASINDA;
ISLAK İMZALI OLARAK, ELDEN, POSTA,FAKS YOLUYLA VEYA OKULUN KURUMSAL E-POSTA ADRESİNE YOLLAYABİLİRSİNİZ.
YÜKSOKULUMUZ KURUMSAL E-POSTA ADRESİ: tirebolumyo@giresun.edu.tr


Başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve durumlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarihlere dikkat etmesi ve mail gönderdikten sonra Yüksekokulumuz üzere öğrenci işlerinden başvuru formunun ulaşıp ulaşmadığına dair bilgi almalarını rica ederiz.
SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
2547 Sayılı Kanunun 44(c) Maddesi Uygulama İlkeleri