Sınav Kuralları

TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 
 1. Sınav gözetmeni sınavın tek sorumlusudur. Bu kapsamda sınav başlamadan veya sınav esnasında öğrencinin yerini değiştirebilir, çeşitli uyarılarda bulunabilir. Öğrenciler, sınav gözetmenlerinin uyarıları ve yönlendirmelerine uygun davranmak zorundadır.
 2. Öğrenciler kendilerine önceden bildirilen tarih ve saatte sınav salonunda olmakla yükümlüdür.
 3. Sınav gözetmeni, herhangi bir şekilde kopya çekmeye çalışan öğrenciyi uyarmadan öğrenci hakkında işlem yapabilir. Kopya çekmenin ya da buna teşebbüs etmenin cezası bir veya iki yarıyıl okuldan uzaklaştırmadır.
 4. Öğrencilerin sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika boyunca sınav salonundan çıkması yasaktır. Sınavın başlangıç saatinden 15 dakika sonrasında ise sınava geç kalan öğrenciler salonuna alınmayacaktır.
 5. Öğrencilerin sınav süresince öğrenci kimlik kartlarını masanın üzerinde görünecek bir biçimde yanlarında bulundurmalıdır. Öğrenci kimlik kartı bulunmayanların sınav başlamadan önce öğrenci belgesi alarak salona giriş yapmaları gerekmektedir. Yanında öğrenci kimliği veya belgesi getirmeyenler sınava alınmayacaktır.
 6. Öğrenciler sınava girmiş oldukları sıra üzerinde veya altında, yan duvarda kopya ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir kâğıt, yazı, işlem, şekil bulunmamasına özen göstermelidir. Bu nedenle öğrenciler sınav başlamadan önce çevresini kontrol etmeli ve olası bir durumda sınav gözetmenini bilgilendirmelidir.
 7. Sıra üzerinde sınav soru kağıdı, optik form, kırtasiye araç-gereçleri ve öğrenci kimlik kartı haricinde herhangi bir şey (çanta, mont, ders notu vb.) bulunmamalıdır.
 8. Cep telefonları, öğrenci sınav salonunda bulunduğu süre boyunca kapalı şekilde kürsüye bırakmalıdır. Akıllı saat/bileklik vb. araçlarla sınava girmek yasaktır.
 9. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, başkalarını rahatsız edecek biçimde yiyecek ve içecek tüketmeleri, sınav gözetmenin izni olmaksızın hesap makinesi, kalem, silgi vb. eşya alışverişinde bulunmaları yasaktır.
 10. Öğrenciler yoklama tutanağını imzalamakla yükümlüdür. Yoklama tutanağında imzası olmayan öğrencilerin sınavı geçersizdir.
 11. Sınavın bitimini takiben öğrenciler soru kağıdını ve optik formu eksiksiz bir biçimde sınav gözetmenine teslim etmelidir.
 12. Sınavını tamamlayan ve soru kağıdı ile optik formunu teslim eden öğrenci sınav salonundan ivedi bir biçimde ayrılmalıdır.
 13. Sınavını bitiren öğrencilerin koridorda beklemesi, yüksek sesle konuşması veya herhangi bir nedenle sınav salonuna tekrar girmeye çalışması yasaktır.
 14. Sınava katılan tüm öğrenciler yukarıda bulunan kurallara uymayı kabul etmiş sayılır. Kurallara aykırı davranışlar sergileyen öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılacaktır.